top of page
Drama-O-Rama øvre ramme.png
Drama-O-Rama øvre ramme.png

AKTIVITETSSKOLENE

Drama-O-Rama har i en årrekke holdt kurs på aktivitetsskolene (Gamle skolefritidsordningen) i Oslo, og underviser fremdeles på flere av skolene vi har hatt siden begynnelsen.
Dette er også samarbeid vi stadig utvider.

Et av Drama-O-Rama's største mål har hele tiden vært å få drama inn som læringsmetode i grunnskolen, og dramakurs etter skoletid har vært en effektiv måte å eksponere skoleelever for denne måten å lære på.

Måten vi arbeider på er å bruke én time i uken over x antall uker på å vise barna forskjellige måter å jobbe med drama på. Vi bruker tiden på å styrke barna som individer, gruppe, skape mestringsfølelse og selvsagt leke og ha det gøy. Vi bruker også disse ukene på å leke oss frem til en forestilling basert på barnas tanker om store temaer. Vi forsøker å lese gruppas behov så godt vi kan, og av og til har de kun behov for et trygt rom hvor de kan leke og være seg selv. Likevel ender de fleste kursene i en eller annen form for visning.

 

Vi mener at drama er viktig som fag, og vi ser at barn som driver jevnlig med drama kan utvikle ferdighetene sine i andre fag, så vel som sosialt. I tillegg vil vi gi barna mestringsfølelse, selvtillit og de vil få erfaringen av hvordan det er å jobbe med noe over tid for å oppnå et resultat.

Dersom dere er en aktivitetsskole, kan dere ta kontakt ved å trykke her for å få et tilbud basert på deres behov

Teaterlek i skolehverdagen

dramakurs på aks
bottom of page