top of page

Regine døsen kristoffersen

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle
72227645_2410257322383424_11055334682777

f. 1992

Regine Døsen Kristoffersen har erfaring som dramapedagog for Den kulturelle skolesekken og Norsk folkemuseum. Hun har også skrevet teaterstykket «Idem», holdt workshops og hatt regi for teatergruppa knyttet til foreningen «Inkludering Norge». Hun er medlem av skrivegruppa «ungTEKST» ved Akershus teater, og jobber for tiden med å utvikle sitt eget stykke.

«I teaterarbeid møtes det individuelle og det kollektive. Jeg setter de unges individuelle utvikling i fokus, deres bevissthet om seg selv og sine uttrykksmuligheter. Fellesskapet skal være et trygt sted som dyrker åpenhet og aksept for andre - noe å ta med seg videre i livet».

bottom of page