top of page
Drama-O-Rama øvre ramme.png
Drama-O-Rama øvre ramme.png
barneteater
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Nebbejordet barneteater

Et initiativ av ildsjeler

Våren 2021 var vi så heldige at vi fikk kontakt med to ildsjeler ved Nebbejordet borettslag i bydel Søndre Nordstrand. I samarbeid med det som nå har blitt Nebbejordet barneteater kan vi tilby kurs i teaterlek for barn i nærområdet i alderen 4-8 år. Vi startet opp høsten 2021 med én gruppe svært fornøyde barn, og denne våren utvider vi til to grupper! Tilbudet er opprettet som et tiltak for å styrke samhold og fellesskap blant barn i nærområdet, og har fått støtte fra både bydelen og fra Sparebankstiftelsen DNB. Slik kan vi tilby kurs der deltakerne betaler en svært lav egenandel – dette skal være et tilbud for alle barn, uavhengig av sosioøkonomiske forutsetninger.
Bor du i området og har barn som kunne tenkt seg å begynne med teater?

Idun Heir Senstad

Avdeling nebbejordet

bottom of page