top of page

Dramakurs og workshops

Workshops
Model 3 1.2-5.jpg
workshops

Drama-O-Rama holder workshops i drama og teater på både ungdomsskoler og videregående skoler. Her går vi gjennom det grunnleggende i drama og lærer også bort en del teatersport. Dette er nyttig på flere aspekt i skolen, blant annet; å snakke høyt foran hverandre, samhold blant elever og det å bli tryggere i seg selv.

Pris: 4000 kr for 3 timers workshop

Maks antall elever: 40

Teaterkurs i skolen
Teaterkurs i skolen

Drama-O-Rama er opptatt av å få mer drama inn på barneskolenivå. Dette har vi gjort i samarbeid med mange av aktivitetsskolene i Oslo. Sammen bruker vi 12 uker (1 time i uken) på å leke oss frem til en egen forestilling. Dette kan være med på å utvikle barnas ferdigheter faglig, så vel som sosialt. I tillegg vil barna få mestringsfølelse, selvtillit og oppleve hvordan det er å jobbe med noe over tid for å oppnå et resultat.

Pris: 19.900 kr for en gruppe over 12 uker

         24.900 kr for to grupper over 12 uker

Maks antall elever per gruppe: 20

arvoll.jpg
IMG_0851.jpeg
Trikkehallen
Trikkehallen

I Trikkehallen på Kjelsås, holder Drama-O-Rama hele tre ulike teaterkurs; Admirari (7-9 år), Podium (9-12 år) og Actum (13-17 år). Her jobber vi med en forestilling over to semestre, og skriver manus basert på barna og ungdommenes ideer om samfunnet.

For mer informasjon om de ulike kursene, besøk Trikkehallen sine hjemmesider www.Trikkehallen.no

Dersom det er av interesse, er vi også interesserte i å utvikle lignende kursopplegg på andre fritidsklubber i Oslo omegn.

bottom of page